Ruzie PvdA en VVD over burgemeester

Tussen de coalitiefracties PvdA en VVD bestaat een diepgaand verschil van mening over het aanwijzen van burgemeesters via de zogenoemde enkelvoudige voordracht door gemeenteraden. In de praktijk zou dit betekenen dat burgemeesters door gemeenteraden worden gekozen. Hiervoor bestaat in de Kamer een meerderheid, doordat het CDA dit standpunt van de coalitiepartners PvdA en D66 steunt. De VVD is hiervan absoluut tegenstander.

Specialisten van de coalitiefracties hebben vanmorgen op het ministerie van Binnenlandse Zaken informeel overleg gevoerd met minister De Vries. Een nieuwe procedure voor de benoeming van burgemeesters en commissarissen van de koningin staat deze week op de agenda van de Tweede Kamer.

Volgens VVD-woordvoerder Te Veldhuis druist een door de gemeenteraad gekozen burgemeester regelrecht in tegen de Grondwet, waarin de Kroonbenoeming van burgemeesters is verankerd. De VVD heeft zich in het regeerakkoord gebonden aan het schrappen van deze Kroonbenoeming uit de Grondwet. Deze grondwetswijziging kan echter op z'n vroegst pas ingaan na de verkiezingen van 2002. De VVD wil in ieder geval tot die tijd niet meewerken aan ingrijpende veranderingen in de wijze van burgemeestersbenoeming. Als enige zou de VVD willen meewerken aan de invoering van een `burgemeesters-referendum', maar dan onder zeer strikte voorwaarden.

Het kiezen van burgemeesters door gemeenteraden is onderdeel van het PvdA-verkiezingsprogramma. De PvdA wijst erop dat hierover in het regeerakkoord niets is vastgelegd.