Ruzie over Polen in de bollenstreek

Ondernemer Peter Ruigrok regelde zelf de huisvesting in Hillegom van zijn Poolse gastarbeiders. De gemeente is er niet blij mee.

Een camping die bijna tweehonderd Pools-Duitse gastarbeiders herbergt, een uitzendbureau, een bloemenhandel en een bloemenkwekerij heeft ondernemer Peter Ruigrok op zijn bedrijfsterrein in Hillegom gevestigd. Ook staan er nog vijftien zeecontainers met voorraad die er niet thuishoren. De gemeente Hillegom vond het niet langer kunnen, en droeg Ruigrok op camping en containers met onmiddellijke ingang van zijn terrein te verwijderen, op straffe van een dwangsom van 15.000 gulden per week, met een maximum van 150.000 gulden. Maar Ruigrok betaalt liever, tot verrassing van de gemeente.

Enkele jaren geleden begon Ruigrok, wegens gebrek aan personeel, een uitzendbureau van gastarbeiders uit Zuid-Polen. Die hebben een Duits paspoort, waardoor ze binnen de Europese Unie mogen werken. Ook collega-ondernemers bleken veel behoefte te hebben aan personeel, en Ruigroks onderneming breidde zich allengs uit. Op dit moment zijn er ongeveer driehonderd Polen via Ruigrok aan het werk in de bollenstreek, waarvan ongeveer vijftig in zijn eigen bedrijf. Het grootste deel van de Polen is gehuisvest in 59 caravans op het bedrijf zelf, vier man per caravan. De rest zit op een camping in Noordwijk en in een paar huizen in Hillegom.

De gemeente waarschuwde al een jaar geleden dat deze ontwikkeling niet in het bestemmingsplan paste. Gemeentejurist T. van Gorsel: ,,Het is een agrarisch gebied, en Ruigrok heeft daar een permanente woonsituatie gecreëerd. Bovendien zijn die caravans in de winter geen geschikte woonruimte. Want het gaat hier al lang niet meer om seizoensarbeid. Tegenwoordig is het 52 weken per jaar piektijd in de bollenstreek.'' De gemeente hoopte dat de dwangsom hoog genoeg zou zijn om Ruigrok tot ontruimen te brengen. Ruigrok liet echter gisteren weten de dwangsom deels op zijn gastarbeiders en hun werkgevers te willen verhalen. Bij navraag blijkt hij eerst niet bereid daar een uitspraak over te doen. ,,De berichten in de media zijn niet goed. Ik zeg steeds de verkeerde dingen, en het verhaal komt verdraaid in de krant.'' Ruigroks advocaat J. Hiemstra laat weten dat er geen sprake van is dat de dwangsom op de Polen verhaald zou worden. ,,Die dwangsom betaalt Ruigrok uit eigen zak.''

Beide partijen betichten elkaar er nu van niet mee te willen werken aan een oplossing. Ruigrok is op zoek naar alternatieve woonruimte, maar campings willen de Polen niet hebben. Daarom is hij bezig huizen op te kopen voor de gastarbeiders. Maar ook dat kan voor de gemeente niet door de beugel. Zij vindt dat deze huizen worden gebruikt als verkapte pensions.

Hiemstra: ,,Er wonen acht personen in een woning, die samen, als leefgemeenschap, de huur moeten betalen. Dat mag volgens de regels.'' Op dit moment betalen de Polen overigens nog geen huur: ,,We willen eerst de problemen oplossen'', aldus Hiemstra. Volgens hem zijn de economische belangen van de streek ermee gemoeid. De gemeente erkent de personeelsschaarste in de sector. ,,Er zouden problemen kunnen ontstaan bij sommige bedrijven als opeens 280 gastarbeiders moeten vertrekken. Maar de Hillegomse economie zal niet instorten'', zegt Van Gorsel.

Mocht de gemeente besluiten tot ontruiming onder bestuursdwang, wanneer het maximum van de dwangsom is bereikt, dan zullen de Polen waarschijnlijk terug naar huis moeten. Voor die tijd gaat advocaat Hiemstra nog in hoger beroep bij de Raad van State, zegt hij. Ook gaat hij een verzoek om schorsing van de dwangsom indienen. En er zijn plannen om de huisvesting van de gastarbeiders onder te brengen bij een nieuw op te richten stichting, waar ook Polen deel van zullen uitmaken. Hiemstra: ,,Ik vind het niet gezond dat Ruigrok nu overal inzit. Dan krijg je misschien een belangenverstrengeling. Er wordt nu geroepen dat hij een huisjesmelker en uitbuiter is. Maar Ruigrok wil gewoon het beste voor die mensen.''