Netelenbos wil rijden na borrel beperken

Minister Netelenbos (Verkeer) wil het rijden na het gebruik van sterke drank verder beperken. Chauffeurs zullen nog slechts een promillage van 0,2 in hun bloed mogen hebben wanneer ze achter het stuur zitten. Nu is het toegestane promillage nog 0,5, wat ruwweg overeen komt met twee glazen.

Het kabinet besloot vorig jaar al een maximaal promillage van 0,2 in te voeren voor automobilisten die net hun rijbewijs hadden gehaald. De betreffende wet is overigens nog steeds niet van kracht.

Netelenbos wilde in eerste instantie de ervaringen met de nieuwe regel voor kersverse automobilisten afwachten alvorens zo'n laag promillage aan alle chauffeurs op te leggen. De Tweede Kamer oefende echter al enige tijd druk op haar uit om het toegestane promillage verder te beperken.

De minister kondigde gisteren voorts in het Radio1 Journaal aan dat ze het gebruik en de verkoop van radardetectoren en laser shields wil verbieden. Een detector geeft aan wanneer een automobilist een radarcontrole nadert, waardoor hij snelheid kan minderen. Laser shields geven een lichtflits af waardoor de politie niet in staat is de snelheid vast te stellen.

De rechter heeft dit jaar het gebruik van laser shields strafbaar gesteld, omdat met dit apparaat de opsporing wordt belemmerd. Een radardetector daarentegen waarschuwt wel dat de politie aan het controleren is, maar belemmert de opsporing in geen enkel opzicht. ,,Die apparaten zijn alleen maar bedoeld om de wet te ontduiken'', aldus Netelenbos. Ze wees erop dat ook in het buitenland verkoop en gebruik van dergelijke apparatuur vaak al is verboden.

Morgen vergadert de Tweede Kamer over de verkeersveiligheid. Verscheidene Kamerleden komen met plannen om de veiligheid te verbeteren. PvdA'er Valk wil dat Netelenbos bestudeert of er, net als in Duitsland, een systeem kan worden ingevoerd waarbij een automobilist zijn rijbewijs verliest als hij een aantal strafpunten heeft.