Landen Europese Unie oneens over kwestie-Oostenrijk

Veertien lidstaten van de Europese Unie overleggen sinds het afgelopen weekeinde druk over wat er met de diplomatieke sancties tegen de vijftiende lidstaat, Oostenrijk, moet gebeuren. Volgens president Klestil van Oostenrijk aarzelt alleen Frankrijk nog over opheffing van de sancties. ,,Het staat dertien tegen één'', aldus Klestil.

De Franse minister van Europese Zaken, Moscovici, zei gisteren dat Frankrijk wil dat de veertien lidstaten een gezamenlijk standpunt innemen over het al of niet opheffen van de diplomatieke sancties. ,,Ongeacht onze beslissing kunnen we het er niet laten uitzien als een triomf van de Oostenrijkse regering'', aldus Moscovici.

De Luxemburgse premier, Juncker, heeft gezegd dat de meeste Europese regeringen een snelle opheffing van de sancties willen. De woordvoerder van de Britse premier Blair zei ook te verwachten dat er na het rapport van de drie `wijzen'van vrijdag een einde aan de sancties moet komen. De Deense premier Rasmussen heeft ook gezegd dat hij snel van de maatregelen tegen Oostenrijk af wil. Hij is bang dat handhaving van de sancties een negatieve invloed kan hebben op het referendum over deelneming aan de euro dat op 28 september in Denemarken wordt gehouden.

Frankrijk, de huidige voorzitter van de EU, is zeer voorzichtig. De veertien EU-landen besloten in februari van dit jaar tot diplomatieke sancties tegen Oostenrijk op initiatief van de Franse president Chirac. Aanleiding was de vorming van een Oostenrijkse regeringscoalitie van christen-democraten met de extreem-rechtse FPÖ. Gevreesd werd dat in Oostenrijk de mensenrechten niet voldoende meer gerespecteerd zouden worden. Drie `wijzen' die de situatie in Oostenrijk onderzochten concludeerden vorige week dat Oostenrijk met mensenrechten net zo omgaat als andere EU-lidstaten. Ze schreven ook in een rapport dat FPÖ-ministers zich onthouden van ,,aan het nationaal-socialisme verwante'' taal, die de politieke leiders van de FPÖ wel gebruiken. Ze hadden alleen kritiek op de FPÖ-minister van Justitie wegens zijn besluit om critici van FPÖ-leider Haider voor de rechter te brengen.

Volgens voorzitter Prodi van de Europese Commissie kunnen de veertien EU-lidstaten het rapport van de `wijzen' niet negeren.