`Je moet scooter wel opvoeren'

Scooters met te veel vermogen moeten van minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) na de tweede inbeslagname voortaan worden vernietigd.

Het is geen geheim dat brommers en scooters vaak harder rijden dan is toegestaan. ,,Ik schat dat 95 procent is opgevoerd'', rekent André Waterberg voor. De zeventienjarige scholier uit Rotterdam Alexanderpolder heeft zijn eigen scooter ook aangepast. ,,Dat moet wel omdat je anders niet sneller kunt dan veertig.''

De Rotterdamse politie relativeert het percentage overtreders. Ze schat dat bij controles de afgelopen weken gemiddeld vijftien procent van de scooters te veel vermogen had. Sinds deze brommers binnen de bebouwde kom op de rijbaan mogen in plaats van op het fietspad ,,moeten ze wel ongeveer vijftig rijden'', zegt Waterberg. Anders hinderen ze volgens hem het verkeer.

Minister Netelenbos (Verkeer) ziet dat anders. Vrijdag stuurde ze een brief over de ,,opvoerproblematiek'' naar de Tweede Kamer waarin ze voorstelt het gebruik van kentekens van brom- en snorfietsen te vernieuwen. Er wordt dan pas een kenteken afgegeven als de bromfiets ,,voldoet aan de constructiesnelheid'' (veertig kilometer per uur). Bij snelheidsovertredingen wordt het kenteken ingenomen totdat de scooter weer aan de maximumsnelheid voldoet. Bij de volgende inbeslagname ,,zal de scooter zonder pardon worden vernietigd''. Omdat de politie het inbeslagnemen voor haar rekening neemt, moet ook minister Korthals (Justitie) met het voorstel instemmen.

De politie kan snelheidsovertredingen ter plekke afhandelen maar voor de vernietiging van scooters moet de rechter toestemming geven. Bij overtredingen worden nu hooguit de onderdelen die zo'n brommer harder laten rijden in beslag genomen. Om scooters te kunnen vernietigen is volgens het ministerie van Justitie nieuwe wetgeving nodig. ,,Maar over hoe dat in het vat wordt gegoten, bestaat nog geen enkele duidelijkheid'', aldus Justitie. Daarnaast zal ook een bestand moeten worden aangelegd waarin politiekorpsen kunnen zien of een scooter al eerder in beslag is genomen.

De Rotterdamse politie houdt geen ,,staande snelheidscontroles'' omdat ,,iedereen dankzij de mobiele telefoon binnen vijftien minuten weet waar wij staan te controleren''. Drie motoragenten begeven zich wel in het verkeer om jacht te maken op snelheidsovertreders. Na aanhouding wordt de scooter op de rollerbank geplaatst en wordt het vermogen getest.

Van de plannen van Netelenbos is scholier Waterberg niet op de hoogte, maar ze boeien hem weinig. Vernietiging is volgens hem ,,overdreven''.

Hij zegt precies te weten op welke wegen de Rotterdamse politie rijdt om controles te houden. En als de politie hem al probeert te pakken wist hij tot nu toe altijd te ontkomen.