Huis Doorn 2

Met verbazing nam ik kennis van de toespraken van Sorgdrager en Van der Zwan over het cultuurbeleid van Van der Ploeg (NRC Handelsblad, 31 augustus). Men lijkt het geheel met elkaar eens te zijn. Kwaliteit moet domineren, publieksbereik is daaraan ondergeschikt, onderscheid moet blijven tussen cultuur en welzijnswerk.

Maar hoe komen deze uitgangspunten van Sorgdrager tot gelding in de onder haar voorzitterschap door de Raad van Cultuur uitgebrachte nota over cultuurbeleid/subsidies? Als je het niet met de uitgangspunten van een nota eens bent, zet je daar als voorzitter je handtekening niet onder. Overigens: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Maar schrijf dan nog een aanvullende nota met heroverwegingen. En ruim dan onder de categorie `cultuurhistorisch erfgoed' ook een plaatsje in voor Huis Doorn.