`Geef iedereen een zorgnummer'

Elke Nederlander moet de beschikking krijgen over een elektronisch `zorg-identificatie-nummer' waar alle medische informatie over hem aan wordt gekoppeld. Zo'n nummer kan voor het gemak het sofi-nummer zijn dat dan wel wordt versleuteld om het breken ervan tegen te gaan. Dit hebben de belangengroepen in de zorgsector vandaag afgesproken. Door alle medische gegevens over betrokkene bijeen te brengen is het voor hulpverleners eenvoudiger om er over te beschikken. Het ICT Platform, dat het plan aanbood aan minister Borst (Volksgezondheid), krijgt extra geld voor de uitvoering ervan.