Eurobiljetten niet eerder in omloop

De ministers van Financiën van de Europese Unie staan niet toe dat eurobiljetten enkele weken voor 1 janauari 2002 aan het publiek ter beschikking worden gesteld. De eurobiljetten zullen pas in omloop komen op het ogenblik dat met ingang van 2002 van de nationale muntbiljetten op de euro wordt overgegaan. Tijdens informeel overleg van de EU-ministers bleek alleen de Belgische minister van Financiën, Reynders, voorstander van vervroegde verspreiding van de eurobiljetten.