EU-ministers voor optreden tegen oliemaatschappij

De ministers van Financiën van de Europese Unie vinden dat opgetreden moet worden tegen oliemaatschappijen die de prijzen kunstmatig hoog zouden houden. Ze hebben de indruk dat de oliemaatschappijen in de aparte EU-lidstaten en op het niveau van de hele EU prijsafspraken maken.

Na informeel overleg in Versailles hebben de EU-ministers het afgelopen weekeinde een verklaring uitgegeven waarin zij de Europese Commissie oproepen om in samenwerking met nationale instanties in de EU-lidstaten te onderzoeken hoe de concurrentie in de oliesector verhoogd kan worden. De Spaanse minister Rato zei dat het noodzakelijk is dat er snel meer transparantie komt bij de prijsvorming in de oliesector.

Minister Zalm wees erop dat in Nederland de mededingingsautoriteit NMA een onderzoek heeft ingesteld. De Economische Controledienst heeft al de resultaten van een onderzoek naar prijsafspraken van oliemaatschappijen in Nederland aan de justitie overgedragen. In Italië heeft de nationale mededingingsautoriteit oliemaatschappijen enkele maanden geleden grote boetes opgelegd wegens prijsafspraken.

Veel EU-ministers van Financiën hebben kritiek uitgeoefend op het besluit van de Franse regering om transportbedrijven en boeren die hebben geprotesteerd tegen de hoge brandstofprijzen accijnsverlagingen aan te bieden. Ze menen dat alleen de Opec kan profiteren van accijnsverlagingen, omdat daardoor opnieuw ruimte voor verhoging van de olieprijzen zou ontstaan. Minister Zalm zei ,,niet erg gelukkig'' te zijn over de Franse politiek. Na urenlange discussies werden de EU-ministers het eens over een verklaring waarin zij bevestigden de belasting op olieproducten niet te zullen wijzigen om economische of milieuredenen. De enige aanvaardbare reactie op de hoge olieprijzen kan volgens de ministers zijn een hogere olieproductie door de Opec-landen.

Toch hebben de EU-ministers een uitweg opengehouden voor de landen die onder druk komen te staan door protesten tegen de hoge olieprijzen. Terwijl de ministers van Financiën vergaderden werd in Frankrijk weliswaar besloten om na de accijnsverlagingen de blokkades van olieopslagplaatsen te beëindigen, maar kwamen tegelijkertijd berichten over protestacties in Groot-Brittannië, Duitsland, Italië en Spanje binnen. Volgens minister Zalm hebben zijn collega's, ondanks hun afspraak om geen accijnsverlagingen toe te passen, wel de vrijheid bedongen om ,,knelpunten'' op te lossen. De Belgische minister van Financiën Reynders denkt over een fonds om consumenten tegemoet te komen die in de problemen raken door de hoge prijzen van huisbrandolie. Minister Zalm zei dat in Nederland geen speciale maatregelen nodig zijn, omdat als gevolg van de algemene belastingverlaging volgend jaar niemand koopkrachtproblemen kan krijgen.