EU handhaaft strenge criteria voor de euro

De ministers van Financiën van de Europese Unie willen niet dat nieuwe lidstaten van de Europese Unie snel tot de Economische en Monetaire Unie (EMU) toetreden en hun nationale munten voor de euro inwisselen. Tijdens informeel overleg het afgelopen weekeinde in Versailles hebben de ministers afgesproken na de uitbreiding van de EU met nieuwe lidstaten persoonlijk streng te zullen toezien op handhaving van de criteria die gelden voor deelname aan de euro.

De EU-ministers van Financiën vrezen in het bijzonder dat Polen, als het eenmaal lid van de EU is, snel op de euro wil overstappen. De Poolse centrale bank is er nu al van overtuigd dat Polen enkele jaren na toetreding tot de EU aan de euro kan deelnemen. De EU-ministers zijn echter van mening dat Polen de criteria voor toetreding tot de EMU verkeerd interpreteert. De EU-ministers interpreteren die criteria in ieder geval op zo'n manier dat Polen na toetreding tot de EU nog lange tijd moet wachten voordat het tot de EMU toegelaten wordt.

De Duitse minister van Financiën, Eichel, waarschuwde dat de toekomstige lidstaten van de EU op geen enkele soepelheid bij de toepassing van de regels kunnen rekenen. Minister Zalm zei dat hij en zijn collega's willen voorkomen dat de kandidaat-lidstaten zich door een te vroege toetreding tot de euro ,,in de problemen werken''. Hij ontkende dat de EU zich van de kandidaat-landen wil afschermen.

Ambtenaren die het overleg van de EU-ministers bijwoonden zeiden dat Polen denkt dat na toetreding tot de EU het volgens de EMU-voorwaarden snel aan het Europese wisselkoersmechanisme kan deelnemen. De EU-ministers vinden dat twee jaar deelname aan dit wisselkoersmechanisme vereist is voordat aan de EMU kan worden meegedaan.

Het gevoelige punt in het geval van Polen is de duurzaamheid van het financieel beleid dat volgens de officiële criteria vereist is voordat een land van het wisselkoersmechanisme naar de EMU over kan gaan. De EU-ministers van Financiën gaan ervan uit dat Polen in de toekomst als EU-lid weliswaar snel tot het wisselkoersmechanisme kan toetreden, maar dat het nog vele jaren kan duren voordat er van een ,,duurzame'' financiële situatie gesproken kan worden.

Ze menen dat een snelle toetreding tot de EMU, zoals Polen wil, zeer negatieve gevolgen voor de economieën kan hebben van toekomstige Oost-Europese EU-lidstaten.