Driebanden

De BWA, die de belangen behartigt van de professionele biljarters, heeft besloten de wereldbekercyclus driebanden op te schorten. De organisatie neemt de stap uit onvrede met de handelswijze van de UMB, dat opkomt voor de amateurs. De BWA vindt dat de UMB afspraken over het driebandencircuit niet nakomt.