Defensie erkent `onhelder beeld' van werving soldaten

Het ministerie van Defensie heeft de Tweede Kamer de afgelopen jaren geen reëel beeld gegeven van de achterblijvende wervingsresulaten voor soldaten. Daardoor had de Kamer geen inzicht in de werkelijke omvang van het wervingsprobleem, met name bij de Koninklijke Landmacht.

Het departement erkent dat er in rapportages een ,,onhelder beeld'' is geschapen. Volgens een woordvoerder is het echter ,,nooit de bedoeling geweest de cijfers te manipuleren''. Hij wijt de onduidelijkheid aan ,,de definitiekwestie rond de verschillende begrippen'' en benadrukt dat, ondanks de sterk tegenvallende wervingsresultaten, Defensie nog altijd aan haar `ambitieniveau' op het gebied van vredesmissies kan voldoen.

De landmacht heeft grote moeite genoeg Beroepsmiltairen Bepaalde Tijd (BBT'ers) te werven. In de jaarlijkse zogenaamde `wervingsbrieven' aan de Kamer worden twee, op elkaar inwerkende effecten, onvoldoende duidelijk. Zo vermeldt de brief slechts het aantal soldaten dat Defensie hoopt binnen te halen, en niet het aantal personen dat daadwerkelijk nodig is om de organisatie op sterkte te krijgen. Bovendien blijkt het gepresenteerde aantal militairen dat is aangesteld een bruto-cijfer. Het gaat hier om soldaten die aan de opleiding beginnen, niet om de militairen die uiteindelijk deze opleiding afronden. Dat aantal ligt ongeveer 25 procent lager.

De hoogste ambtenaar van het ministerie van Defensie, secretaris-generaal D. Barth, blijkt de problematiek eerder dit jaar al aangekaart te hebben in een vertrouwelijke brief aan minister F. de Grave. Barth spreekt over ,,een cumulatie'' van achterblijvende wervingsresultaten bovenop ,,de reeds geraamde onderbezetting''. Het verschil tussen het aantal soldaten dat Defensie voor dit jaar had begroot en het daadwerkelijk aantal benodigde militairen was op dat moment al vijftien procent. Barth waarschuwt dat ook deze `geraamde onderbezetting' niet wordt gehaald. Defensie verwacht nu dat van de 3.700 geplande rekruten 2.800 zullen worden geworven, waarvan er slechts 2.078 in functie zullen treden.

WERVING: pagina 3