Zorgsector wil miljard gulden erbij

Ziekenhuizen, specialisten en zorgverzekeraars zijn het eens over een nieuwe aanpak om de bestaande wachtlijsten weg te werken. Om er tegelijkertijd voor te zorgen dat de lijsten niet weer aangroeien is 1,2 miljard gulden per jaar extra voor personeel nodig.

De Orde van Medische Specialisten (OMS) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) eisen dat minister Borst (Volksgezondheid) met Prinsjesdag dit bedrag beschikbaar stelt.

Borst is niet blij met de roep om meer geld, zo bleek gisteren na de ministerraad. ,,Het stelt mij zo teleur. Ik vind dat de organisaties met verkeerde dingen bezig zijn. Ze moeten aan de slag gaan, dat is in het belang van de patiënten'', maande zij de organisaties. ,,Ze moeten erop vertrouwen dat een minister die er dit jaar al 200 miljoen extra heeft uitgesleept, er volgend jaar ook weer in zal slagen om nog meer binnen te halen.''

De ziekenhuizen en specialisten vrezen dat ze te weinig zullen krijgen. Volgens een woordvoerster van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen onstaat dan een ,,ongewenste patstelling''. Borst erkende gisteren wel dat er in de toekomst structureel extra geld bij moet. ,,Er moeten meer dokters en verpleegkundigen komen.''

De aanpak van de wachtlijsten is gebaseerd op een eerder dit jaar gepresenteerd plan van werkgeversorganisatie VNO/NCW en de PvdA. Ziekenhuizen geven aan hoe groot de wachtlijsten zijn. Ook laten ze weten of ze overcapaciteit hebben. Daarna wordt met de verzekeraar een prijs afgesproken voor een ingreep. Die kan per ziekenhuis verschillen omdat de kosten per instelling variëren. Nu dekt de vergoeding de kosten niet altijd.

Daarna wordt op landelijke schaal bekeken wie op een behandeling wacht en welke ziekenhuizen ruimte hebben. De verzekeraar verwijst de patiënt voor behandeling door naar eenziekenhuis waar een plek vrij is en waarmee eerder een prijsafspraak over de behandeling is gemaakt. De behandeling kan derhalve plaatsvinden in een andere ziekenhuis dan waar de patiënt op de wachtlijst staat.

Borst staat vooralsnog terughoudend tegenover dergelijke prijsvariatie. ,,Ik vind het goed als we de dingen in de toekomst wat minder vasttimmeren, maar het is nu nog niet aan de orde. We zijn nog volop bezig met een nieuw verzekeringsstelsel.''