Verlies GOM over '98 hoger

De Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) heeft in 1998 geen verlies van 30 miljoen maar van 43 miljoen gulden geboekt. Dat blijkt uit de nieuwe jaarrekeningen over 1998 en 1999 die gisteren zijn goedgekeurd door de aandeelhouders (Staat en Provincie). Het jaar 1999 laat een verlies zien van 3,5 miljoen gulden. Voor 2000 verwacht GOM winst.

De GOM kwam in opspraak nadat over 1998 een verlies werd gemeld van bijna 30 miljoen gulden. De commissarissen stapten op na een vernietigend accountantsrapport. Ook directeur W. Vrijhoef verdween van het toneel. De aandeelhouders weigerden de jaarstukken goed te keuren. Een onderzoek leidde ertoe, dat de oude jaarrekening over 1998 werd aangepast voor een verhoging van de voorzieningen.

Minister Jorritsma van Economische Zaken liet zich negatief uit over Vrijhoef. Zij sprak van ,,laakbaar gedrag'' en ,,mogelijke onregelmatigheden''.