Verkeer van rechts

Nu ik voor de tweede keer lees – dit maal in NRC Handelsblad van 16 augustus – dat langzaam verkeer een uitzondering vormt op de regel `verkeer van rechts gaat voor' sinds dit door de Duitse bezetter tijdens de oorlog was ingevoerd, moet ik tegen deze opvatting protesteren.

Zeker in 1937 werd ons al voor het verkeersexamen op de lagere school geleerd, dat snel verkeer vóór langzaam verkeer gaat en dat gelijksoortige verkeersdeelnemers elkaar van rechts voorrang verlenen. Mijn Veilig Verkeersdiploma is gedateerd 5 Juli 1937 (einde zesde klas), zodat wij in mei 1940 al een paar jaar ervaring hadden met onderhavige verkeersregel.