rectificatie

In het artikel `Verbod op gebruik groeibevorderaars in veehouderij werkt' (W&O 2 sept), over het verbod op groeibevorderaars in de veehouderij is helaas een fout geslopen. In 1997, het jaar dat avoparcine werd verboden, bevatte niet bij 48 procent, maar bij twaalf procent van de 119 proefpersonen de ontlasting bacteriën die resistent zijn tegen het medisch gebruikte antibioticum vancomycine. Nog steeds significant meer dan twee jaar na het verbod, toen zes procent van de 173 proefpersonen vancomycine-resistente bacteriën bevatte, maar de daling in de hoeveelheid vancomycine-resistente bacterien is dus niet zo fors als werd gesuggereerd.