Overheden zijn verdeeld over plan Netelenbos

Provincies en gemeenten hebben gisteren verdeeld gestemd over de plannen van minister Netelenbos (Verkeer) voor een betere bereikbaarheid. Amsterdam stemde in met de plannen voor onder meer het rekeningrijden. De provincies Zuid-Holland en Utrecht en de gemeente Haarlemmermeer gingen niet akkoord.

Het bereikbaarheidsoffensief van Netelenbos omvat rekeningrijden, verbetering van het openbaar vervoer en maatregelen voor efficiënter gebruik van bestaande wegen. Voor Amsterdam zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt over de aanleg van de Tweede Coentunnel. Bij Utrecht zou de A2 verbeterd moeten worden.

In Zuid-Holland ontstond onenigheid over de besteding van geld uit het regiofonds. Volgens verkeersgedeputeerde Norder zou een deel van dat geld ook gebruikt moeten worden om problemen buiten de regio op te lossen. De Haagse gemeenteraad was het daar eerder deze week niet mee eens. Norder: ,,Het doel is het bereikbaarheidsprobleem in zijn geheel aan te passen. Dat probleem zit ook in verbindingen rondom de regio.''

Voor Gedeputeerde Staten van Utrecht is het rekeningrijden het grootste struikelblok. Met de weigering akkoord te gaan met het bereikbaarheidsoffensief, zet de provincie Utrecht veel geld op het spel. Netelenbos heeft immers het rekeningrijden onlosmakelijk verbonden met de uitvoering van het gehele plannenpakket. Zowel Provinciale Staten als de gemeenteraad van de stad Utrecht keerden zich eerder dit jaar fel tegen rekeningrijden. Met de rest van de maatregelen ter waarde van 2,5 miljard gulden is Utrecht het wel eens. Die aanpassingen moeten ervoor zorgen dat het wegennet in de regio niet verder dichtslibt.

De gemeente Haarlemmermeer meent dat de plannen van Netelenbos niet garanderen dat de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid verbeteren. De gemeente wil daarom alleen meewerken aan het plan als de A9 bij Badhoevedorp wordt omgelegd, de bereikbaarheid van Schiphol wordt verbeterd en het openbaar vervoer wordt versterkt.