Kinderloze werkers willen compensatie

Veertig procent van de werknemers zonder kinderen voelt zich tekort gedaan. Personeel met kinderen zou meer voorgetrokken worden. Werknemers zonder kinderen willen compensatie voor de voorkeursregelingen die zij niet genieten, in de vorm van extra vrije dagen of meer loon. Dat blijkt uit onderzoek dat het NCRV-programma Rondom Tien heeft laten uitvoeren onder een representatieve groep van 750 werkende Nederlanders.

Bijna de helft (48 procent) van alle werknemers vindt dat het werk wel eens te lijden heeft onder de zorg voor kinderen. 47 Procent van de werkende ouders met kinderen vindt dat ze haar kroost onvoldoende aandacht geeft. De combinatie van werken en kinderen opvoeden is hiervan de oorzaak. Slechts 15 procent van de werkende ouders voelt zich schuldig ten opzichte van kinderloze collega's, die werk over moeten nemen. Bij bijna veertig procent van de respondenten van het onderzoek komt dit wel eens voor.

Jaarlijks maken volgens het CBS 32.000 moeders en 22.000 vaders gebruik van sociale voorzieningen die getroffen zijn voor werknemers met kinderen om arbeid en zorg te combineren.