IN 'T VELD

In zijn eerste `Het Veld' na de vakantie (26/8) velt Leo Prick een treffend oordeel over de ideeën c.q. wensen van Roel in `t Veld om ouders naar hun eigen wensen veel extra geld te laten besteden aan het onderwijs van hun kinderen. Maar eigenlijk zijn de uitspraken van In `t Veld totaal overbodig, want in ons Nederlandse onderwijssysteem wordt hij al op zijn wenken bediend, en ook nog verrassend goedkoop, internationaal gezien. Elke bestaande bijzondere school, dat is elke niet-gemeenteschool, heeft het recht een ouderbijdrage te vragen, vaak `schoolgeld' geheten. Vanuit de algemene middelen spendeert de staat jaarlijks aan elke school ik meen zo'n 4600 gulden per leerling. Wanneer een bijzondere school per leerling zelf 1000 extra vraagt, zoals bijvoorbeeld de ASVO-school in Amsterdam-Centrum (waar staatssecretaris Adelmund haar kinderen op heeft, zoals laatst in de pers te lezen was), dan kan zo'n school daar aardig wat extra's voor aanbieden.

Deze situatie is een consequentie van ons onderwijssysteem, waarin sinds 1917 de staat zorgt voor een gelijke basisfinanciering voor elke school, maar de verdere uitvoering in principe overlaat aan het `bevoegd gezag' van de school. In `t Veld zou alleen recht van spreken c.q. klagen hebben wanneer in dit systeem aan de ouderbijdrage een maximum zou zijn afgesproken, maar dat is niet het geval.