Huren met wind mee

Meer dan een miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder hebben recht op een overheidsbijdrage in de huurkosten van hun huis, flat, appartement, woonwagen of woonboot.

Lang niet iedereen vraagt om deze huursubsidie. Deels omdat men de voorwaarden niet kent, maar ook uit schaamte, men houdt niet graag de hand op. Dat is merkwaardig, want mensen die een huis kopen en dat betalen met een hypotheek gaan er open en bloot prat op de rente af te mogen trekken van hun belastbare inkomen. Oók een woonsubsidie. Wanneer komt u in aanmerking voor huursubsidie?

Zelfstandige woning. U dient te wonen in een ruimte met een eigen ingang, badkamer, toilet en keuken. Kamerbewoners vallen daar meestal niet onder, maar wel mensen in aangewezen wooneenheden, zij die begeleid wonen of ouderen die in een groep wonen. Informeer bij twijfel altijd bij uw verhuurder!

Huurbedrag. Als u op 1 juli 2000 (de peildatum) tussen de 357 en 1.149 gulden (jongeren tot 23 jaar zonder kinderen maximum 634 gulden) huur plus de basis servicekosten (maximum 25 gulden) verwoont, komt u mogelijk in aanmerking. Toekenning van de subsidie hangt mede af van uw belastbare inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling.

Belastbaar inkomen in 1999. Het gaat om uw inkomen in 1999. Voor jongeren van 18 tot en met 22 jaar, moet dat onder de 30.500 gulden liggen. Voor huurders van 23 jaar en ouder, maar jonger dan 66 jaar, is de grens 36.400 gulden. En voor 66 jaar en ouder 32.300 of lager. Deze bedragen gelden voor mensen die alleen wonen, dus ook zonder kinderen. Voor wie niet alleen woont, liggen de bedragen zo'n 30 procent hoger.

Vermogen op 1 januari 2000. Hieronder vallen de bedragen op alle (bank)rekeningen en bezittingen als een auto, motor of caravan. De waarde van meubels, schilderijen, boeken en dergelijke valt niet onder vermogen. Schulden (leningen) worden van het vermogen afgetrokken. De netto waarde op 1 januari 2000 is bepalend. Was u op 30 juni 2000 jonger dan 64 jaar en alleenwonend, dan moet het vermogen onder de 40.500 gulden liggen. Woont u niet alleen, dan moet het onder de 59.700 gulden liggen, voor alle bewoners samen. Voor huurders van 64 jaar of ouder liggen deze grenzen op respectievelijk 69.250 en 95.900 gulden.

Toeslagen. Op de huursubsidie komen maandelijkse toeslagen op basis van de gezinsgrootte die uiteenlopen van 4 gulden (alleenstaande) tot 51 gulden voor drie of meer thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar. Bij medebewoning telt elke vorm van samenwonen, mits men tijdig en correct staat ingeschreven bij de woongemeente.

Toekenning. De gemeente kent de subsidie toe op basis van een correct ingevuld aanvraagformulier. De subsidie kan daarom lager uitkomen dan de aanvrager verwacht. Zo neemt de wet aan dat bepaalde medebewoners bijdragen in de huur, zelfs wanneer ze dat niet kunnen of willen doen. Die bijdrage drukt de subsidie.

Rekenvoorbeeld. Een alleenstaande vader verwoont met twee minderjarige kinderen 634 gulden huur per maand, inclusief 25 gulden (het maximum) aan servicekosten. Hij voldoet aan alle eisen. Over de eerste 357 gulden huur ontvangt hij geen subsidie. De 277 gulden tussen 357 en 634 gulden wordt voor 100 procent vergoed. Daarboven gelden lagere percentages. Bovendien ontvangt hij een toeslag van 40 gulden (één of twee thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar) en een koopkrachttoeslag van 8 gulden. Bij elkaar komt de bijdrage op 325 gulden, circa de helft van zijn huur.

Meer informatie. De brochure `Huursubsidie 2000 – 2001' is verkrijgbaar bij Distributiecentrum VROM, Postbus 2727, 3430 GC Nieuwegein, tel. (0900) – 8052, fax (0900) – 201 80 52. www.minvrom.nl/wonen biedt veel informatie, plus een handig rekenprogramma. Specifieke informatie en een aanvraagformulier bijuw verhuurder of gemeente.

Deadline. Het subsidiejaar loopt van 1 juli 2000 tot en met 30 juni 2001. Om ten volle te profiteren, dient u vóór 1 oktober uw aanvraag in te dienen. Lukt dat niet, dan ontvangt u waarschijnlijk minder subsidie.