Generaals (2)

De vice-admiraal Ruart Klaver heeft medelijden met de mannen van Dutchbat-3 die de val van Srebrenica hebben meegemaakt, maar niet met hun commandant. Want `die had invloed uit kunnen oefenen op de situatie'. Wat hij daarmee bedoelt wil hij in het midden laten, en wat Karremans er zelf van vindt `interesseert hem niet'. Op deze wijze laten zijn uitlatingen over de commandant van Dutchbat-3 zich niet anders kwalificeren dan als oncollegiale gratuite prietpraat, welke achterwege had behoren te blijven! Compassie zou overigens om een veelheid van redenen juist deze commandant verdienen. Eén daarvan is het gegeven, dat ten aanzien van diens persoon in de media nu al meer dan vijf jaar stelselmatig karaktermoord wordt gepleegd. Een karaktermoord die door zijn superieuren en door de politieke leiding van Defensie lijdzaam werd en wordt toegelaten, terwijl betrokkene zelf niet in de positie is zich daartegen adequaat te kunnen verweren. Wie daaraan meedoet handelt moreel verwerpelijk en bewijst op termijn ook de krijgsmacht als organisatie geen dienst!