Generaals (1)

Als ik het artikel `Bleke bazen, zachte krachten' (Z 2 september) lees, dan verbaas ik mij over het feit dat er een generaal is, Hans de Jong, die tot 1989 serieus van mening was dat `de Russen zouden binnenvallen'. Het doet mij twijfelen aan het inschattingsvermogen van deze militaire leider.