GELD

De Raad voor Cultuur heeft staatssecretaris Van der Ploeg van Cultuur vrijdag per brief gevraagd om extra geld voor cultuur. Volgens het adviesorgaan zijn de meevallers van het Rijk er groot genoeg voor. De Raad schrijft dat hij in het Advies Cultuurnota 2001-2004, die in het voorjaar uitkwam, wellicht minder initiatieven van een negatief advies had voorzien als het budget ruimer was geweest. Ook toen vroeg de Raad al om 35 miljoen extra.