Geel oormerk voor koeien niet langer verplicht

De ongeveer zeventig veehouders die principieel weigeren hun vee te oormerken, mogen een kalf nu registreren aan de hand van een DNA-profiel plus foto van het rund. Hiertoe heeft staatssecretaris Faber van Landbouw besloten. De oormerkweigeraars strijden al negen jaar tegen de in hun ogen dieronvriendelijke gele oorflappen in koeienoren. Zij vinden de oormerken een vorm van dierenmishandeling en procedeerden tot het Europese Hof toe voor een alternatief identificatiesysteem.

Registratie en identificatie van koeien werd in 1991 verplicht. Het doel ervan was om runderen via de gele oorflappen van de geboorte tot de slacht te kunnen volgen. Ziektes als BSE zouden op deze wijze snel kunnen worden opgespoord. Door hun weigering werden de veehouderijbedrijven van de oormerkweigeraars geblokkeerd. Hun vee mocht niet worden verhandeld, maar alleen afgevoerd naar het slachthuis.

De alternatieve identificatie- en registratiemethode voor vee is door Faber aan Brussel voorgelegd. De Europese Commissie beschouwde de weigering van de veehouders als een nationaal probleem, aldus een woordvoerder van het Ministerie. Faber vindt dat ons land gerechtigd is tijdelijk een alternatieve identificatie in te voeren. De regeling houdt in dat een boer een pasgeboren kalfje binnen drie dagen aanmeldt bij de Gezondheidsdienst voor Dieren. Die maakt van een haarmonster van de koe een DNA-profiel. Het dier wordt gefotografeerd met het bijbehorende oormerk. Het profiel en de foto worden opgenomen in het reguliere Identificatie- en registratiesysteem.

Eén van de weigeraars van het eerste uur, biologisch veehouder Thom de Groot uit Grou, is weliswaar blij met de regeling, maar minder tevreden met de beoogde uitvoering. Hij vindt het ,,een lachertje'' dat kalveren bij afvoer naar het slachthuis alsnog een oormerk krijgen. Voor de slacht moet er een nieuwe DNA-onderzoek worden uitgevoerd. ,,Omdat de uitslag van de DNA-proef twee tot drie weken duurt, betekent dit dat het dier al die tijd met een flap in het oor zit.'' Hij wil de kwestie volgende week aankaarten bij het ministerie. ,,Dit is niet afgesproken met ons.'' Eind volgend jaar neemt de Europese Unie een besluit over een elektronische registratiemethode van vee, vermoedelijk in de vorm van een chip. Paarden worden al op deze wijze geregistreerd.