`Geef student punten voor sport'

Studenten moeten ook punten krijgen voor sport, vindt de Leidse rector W.A. Wagenaar: sport is een taak van de universiteit.

. Wagenaar bracht zijn standpunt dat sport tot de onderwijstaken van de universiteiten moet worden gerekend naar voren in een bijeenkomst van de studentenraad.

Het sportcentrum van de Leidse universiteit wordt bedreigd door bezuinigingen. Op `onderwijsvoorzieningen' wordt niet bezuinigd. Is dit een manier om het sportcentrum voor sluiting te behoeden?

,,Nee, het is zeer zeker geen bezuinigingsmaatregel, maar een positieve waardering van sport als onderdeel van de academische vorming. Bij een academische vorming hoort ook de vorming van de persoonlijkheid: het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsgevoel, teamgeest, om kunnen gaan met kritiek. Sport is daar even geschikt voor als bijvoorbeeld kunstzinnige vorming. Om dezelfde reden krijgen studenten voor bestuurlijke activiteiten een vrijstelling: we vinden dat nuttig voor de persoonlijkheidsvorming. Nederland loopt op dit gebied ver achter bij andere Europese landen en de Verenigde Staten, waar het heel gewoon is dat je op de universiteit aan sport en kunst kunt doen.''

Kunnen studenten dan een bul halen door vier jaar lang te basketballen?

,,Nee, ik zou willen voorstellen om twee van de 42 studiepunten per jaar voor sport beschikbaar te stellen. Je moet het zien als een keuzevak. En niet elke vorm van sportbeoefening zou hiervoor in aanmerking komen; een voorwaarde is goede, serieuze begeleiding.''

Vindt u dat er op de Nederlandse universiteiten te weinig aandacht wordt besteed aan persoonlijkheidsvorming?

,,Ik denk het wel. Een groot deel van de studenten komt nog niet volwassen op de universiteit aan, en wordt dat tijdens de studieperiode. Daar ligt ook een taak voor de universiteit. Hoe academischer de opleiding, minder belangrijk de concrete kennis, en hoe belangrijker de algemene vaardigheden en karaktervorming.''

Waarom breekt u niet ook een lans voor kunstzinnige vorming?

,,We hebben al alle faciliteiten voor sporteducatie in huis: een mooi sportcentrum, goede leraren. Maar de participatiegraad onder studenten is veel te laag. En bovendien merk ik zelf elke dag hoe ik baat heb van sport.''

Wat doet u dan?

,,Ik loop iedere dag een half uur hard. Als ik een lastig probleem heb, ga ik eerst hardlopen. Als ik daar al tijdens mijn studententijd mee was begonnen, was ik nu een betere probleemoplosser geweest.''

Als sport gefinancierd wordt als onderwijsvoorziening, moeten andere onderwijstaken dan geld inleveren?

,,In principe wordt er betaald per studiepunt, dus gaat er wel iets van andere studierichtingen af. Dat zal over het geheel genomen heel weinig zijn. En misschien trekt het wel studenten, wat extra inkomsten betekent. Maar ik zie het zeker niet als marktinstrument.''