FNV Bondgenoten in verzet tegen eigen CAO

Een meerderheid van de werknemers van FNV Bondgenoten is het niet eens met de voorstellen voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst. Maandag spreken ze opnieuw met de werkgever over eventuele ,,verzachtende regelingen''.

De werknemers van vijf zusterorganisaties – FNV Formaat, FNV Ledenservice, FNV Kiem, FNV Vakcentrale en FNV Bouw – hebben wel met de CAO ingestemd. Tot nu toe kende elk van hen een eigen CAO, maar doordat steeds meer organisaties fuseren of samenwerken is er nu voor het eerste een zogenoemde sector-CAO. Een gelijk arbeidsvoorwaardenpakket is dan van belang om de mobiliteit van het personeel te bevorderen.

Het principeakkoord, waarmee de werknemers van de genoemde vijf FNV-organisaties hebben ingestemd, kent onder meer de mogelijkheid een tijdje te stoppen met werken, gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof, een fietsvergoeding, modernisering van de pensioenregelingen, een nieuwe salarisstructuur voor FNV Bondgenoten en adoptieverlof van drie weken. De loonsverhoging voor de komende twee jaar is vastgesteld op 3,25 procent per jaar en de eindejaarsuitkering stijgt met een kwart procent.

De samenvoeging van de zes CAO's noopt tot overgangsregelingen die verslechteringen moeten opvangen. Vooral FNV Bondgenoten heeft te lijden van die verslechteringen. Zo kent de bond een regeling waarbij drie maandsalarissen werden uitbetaald bij VUT of pensioen. In de nieuwe sector-CAO zou die regeling gefaseerd verdwijnen. Voor personeelsleden met een hoger inkomen zou die `afbouwperiode' sneller moeten verlopen dan voor medewerkers met een laag salaris.