De bibliothecaris 3

Wat zou ik graag een collega als Tom Gitsels hebben gehad. In de 25 jaar die hij beschrijft, heb ik de ondergang van de bibliotheek op dezelfde manier ervaren. Ik heb ook gezien hoe de bibliotheek, nog steeds is `de bieb' mij een gruwel, een anti-intellectuele houding ging aannemen waarbij vooral geen studieboeken maar hobbyboeken gelezen moesten worden. Het `team' rolde van het ene geavanceerde systeem in het andere, bijna trots dat er steeds minder boeken waren. Om een `doelgroep' te lokken werd een kapper uitgenodigd in plaats van bijvoorbeeld een auteur.

Ik herinner me de blikken van de `managers' als je als medewerker nog iets probeerde te behouden van de geur of de sfeer van boeken ('met de tijd meegaan'). De `digitaliteit' heeft inderdaad de macht overgenomen. Er is van alles aan gedaan om te proberen boeken of nuttige informatie tot een A4-tje te reduceren. Toegegeven: dat is gelukt.