De bibliothecaris 2

De openbare bibliotheek heeft als doel haar klanten in aanraking te laten komen met informatie. Daarvoor wordt de informatie gecollectioneerd en beschikbaar gesteld. Die informatie bestaat nog steeds voor een belangrijk deel uit boeken, kranten en tijdschriften, maar ook in toenemende mate uit cd-roms en internetsites.

Waar de bibliothecaris in het beeld van Tom Gitsels mokkend achter zijn bureautje blijft zitten totdat een `gebruiker' (het woord klant wordt door dit type bibliothecaris niet gaarne in de mond genomen) een beroep wil doen op de kennis `van huis uit en in de jaren opgebouwd', is de echte bibliothecaris op zoek naar nieuwe informatiebronnen en helpt serieuze zoekers in het overweldigende informatieaanbod naar de juiste plaats. De moderne bibliothecaris is informatiemanager of informatiemakelaar. Wellicht is hij ook nog de erudiete boekenkenner, maar dat wordt steeds meer van ondergeschikt belang.

De openbare bibliotheek van nu ontvangt tegenwoordig dagelijks honderden bezoekers. De meeste mensen vinden het prettig om zichzelf in alle anonimiteit te helpen aan de juiste informatie. Een geautomatiseerde catalogus heeft daarbij gelukkig een groot gedeelte van dit werk van de bibliothecaris overgenomen, omdat de computer dat natuurlijk ook veel beter kan. Tom Gitsels heeft een beeld van een bijna uitgestorven bibliothecaris neergezet, terwijl de bieb als belangrijke voorziening met een breed draagvlak naar nieuwe wegen zoekt om zijn doel te bereiken. Helaas is het realiteit, dat veel bibliothecarissen niet erg veranderingsgezind zijn.