`Advies milieu geen taak Defensie

Het ministerie van Defensie wil af van zijn omstreden Bureau Advies Milieuzaken. Dat blijkt uit een brief van het ministerie, die volgens bronnen bij Defensie gisteren in de ministerraad is besproken.

Het Bureau Advies Milieuzaken (BAM) raakte in opspraak in de nasleep van de vuurwerkramp in Enschede. Het bleek dat het Defensie-bureau het doorslaggevende advies had gegeven voor de uitbreiding van het vuurwerkbedrijf SE Fireworks. Een van de BAM-adviseurs constateerde bij controle in 1998 dat SE Fireworks zijn milieuvergunning op verschillende punten overtrad. Zo stonden er zeven zeecontainers met vuurwerk, in plaats van de drie die waren toegestaan. Desondanks gaf hij zijn fiat aan de inrichting van het bedrijf en ook aan de gevraagde uitbreiding van de vergunning.

Na de vuurwerkramp liet minister De Grave (Defensie) zich ontvallen dat hij ,,helemaal niet wist'' dat zijn ministerie een bureau voor milieuzaken had. Later kondigde hij een intern onderzoek aan naar het functioneren van zijn milieu-ambtenaren. Dit onderzoek is nu afgerond en de aanbevelingen daaruit gaan maandag naar de Tweede Kamer. In oktober zal het onderzoek zelf pas worden gepresenteerd, tezamen met de onderzoeken van andere rijksinspecties die zich buigen over de gang van zaken rond de vuurwerkramp.

De eerste aanbeveling van Defensie is dat de staf van het bureau moet worden uitgebreid van drie naar vier milieudeskundigen.

Bovendien moeten de adviserende en controlerende taken worden gescheiden. Nu is het geregeld zo dat een BAM-ambtenaar zijn eigen adviezen moet controleren. Dat is saillant omdat een van de drie ambtenaren sinds eind 1999 op non-actief staat op verdenking van gesjoemel met adviezen.

De derde voorgestelde maatregel luidt dat Defensie een gesprek moet aangaan met het ministerie van Volkshuisvesting over de vraag waar deze overheidstaak het best kan worden overgebracht. Voor Defensie is BAM ,,een vreemde eend in de bijt'', aldus het ministerie.