Witboek voor bergbeklimmer Bart Vos

Een witboek moet aantonen dat bergbeklimmer Bart Vos op 8 oktober 1984 wel degelijk op de top van de Mount Everest stond. Over Vos' prestatie is opnieuw twijfel gerezen door een boek dat zijn expeditiegenote Mariska Mourik dit voorjaar publiceerde. In Een meter Everest (besproken in Boeken van 10 maart) beweert zij dat Vos de top van de hoogste berg niet bereikte en loog over zijn mislukking. Een poging van Vos om een op het boek gebaseerd artikel in het Algemeen Dagblad gerectificeerd te krijgen liep bij de rechter op niets uit.

De vijf overige leden van de expeditie besloten een Witboek samen te stellen om Vos' naam te zuiveren. Volgens Joost Ubbink, een van de schrijvers, gaat het om de rehabilitatie van de hele groep. ``Wij zijn er als team in geslaagd om iemand op de top te krijgen. Dat Bart diegene was, is niet zo belangrijk. We willen hem laten zien dat hij er niet alleen voor staat.''

Volgens Ubbink is Mourik de enige bron van de twijfel aan de prestatie, zoals die de afgelopen jaren bij tijd en wijle in de pers opdook. ``Anderen zijn alleen maar gaan twijfelen omdat zij daarmee was begonnen. Eigenlijk wisten we wel dat alles van haar kwam, maar we hebben dat nooit echt willen zien.'' Het Witboek Everest wordt zo systematisch mogelijk aangepakt. Zo zijn de schaduwen op sommige foto's nagemeten om het exacte tijdstip te bepalen waarop ze werden genomen. Een deel van de discussie tussen Vos en Mourik gaat over de vraag wie op welk moment waar was.

Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar publiceert het Witboek in november, tegelijk wordt een groot aantal documenten die betrekking hebben op de expeditie op internet gezet. Ubbink vreest dat de discussie ook dan nog niet voorbij zal zijn. ``Gezeur zal er altijd wel blijven.''

    • Arjen Fortuin