Winstdaling Smit Internationale

De nettowinst van Smit Internationale is in het eerste halfjaar van 2000 gedaald van 18 miljoen naar 15,6 miljoen gulden. Een lager resultaat van de deelnemingen, hogere rentelasten en een hogere belastingdruk zijn daarvan de oorzaak. Verder speelt de slechte markt voor zware hijs- en transportactiviteiten het bedrijf parten. Zorgenkindje is met name Maritime Contracting, waarvan het resultaat ver beneden de verwachtingen lag. Smit zal zich dan ook gaan heroriënteren op de strategie met betrekking tot de positie van deze groep. Het concern verwacht dat het resultaat over heel 2000 aanzienlijk lager uitvalt dan in 1999.