Wat er in zit

De raden zitten vol met raadsel

De zagen zitten vol met zaagsel

De winden zitten vol met windsel

De stijven zitten vol met stijfsel

De vormen zitten vol met vormsel

De wormen zitten vol met wormsel

De honden zitten vol met hondsel

Konijnen zitten vol konijnsel

De zetels zitten vol met zitsel

De Zwitsers zitten vol met zwitsel

De nachten zitten vol met nachtsel

En zoenen zitten vol met zoensel

De rapen zitten vol met raapsel

De schapen zitten vol met schaapsel

De schoenen zitten vol met schoeisel

De woenen zitten vol van woensel

Beginnen zitten vol beginsel

De letters zitten vol beletsel

De dichten zitten vol verdichtsel

En zinnen zitten vol verzinsel