Vluchtige uitwisseling

Geen handdruk, wel een uitwisseling van een paar woorden. Méér had het niet om het lijf, maar toch: Bill Clinton en Fidel Castro hebben elkaar woensdag, naar gisteren pas wereldkundig werd, heel kort gesproken aan het eind van de lunch tijdens de Millennium Top van zo'n 155 wereldleiders bij de Verenigde Naties in New York.

De Cubaanse leider benaderde de Amerikaanse president en slaagde erin een paar woorden met hem te wisselen ,,Het was niets substantieels'', beklemtoonden woordvoerders van Clinton gisteren. ,,Een vluchtige uitwisseling. Er was geen handdruk.''

Het is voor het eerst in veertig jaar dat een Amerikaanse en een Cubaanse president elkaar persoonlijk hebben gesproken. De Verenigde Staten en Cuba verbraken in 1959, na de Cubaanse communistische revolutie, hun diplomatieke betrekkingen en staan te boek als aartsvijanden. De VS hanteren nog steeds economische sancties tegen Cuba.

Castro voer niet lang na zijn korte ontmoeting met Clinton in zijn toespraak tot de wereldleiders alweer uit tegen de ,,hegemonistische supermacht die alles zelf probeert te beslissen'', zonder overigens de VS te noemen.

De VS op hun beurt nodigden Castro niet uit op een receptie die Clinton gisteravond gaf voor de wereldleiders.