Relatie registreren blijft ook mogelijk

Het geregistreerd partnerschap blijft voorlopig bestaan, ook als het binnenkort mogelijk is voor homo's en lesbiennes om voor de wet te trouwen. De wettelijke regeling voor het geregistreerd partnerschap blijkt in de praktijk voor zowel homoseksuelen als heteroparen in een duidelijke behoefte te voorzien.

Dat zei staatssecretaris Cohen (Justitie) gisteren bij de afronding van het debat over twee wetsvoorstellen die het huwelijk openstellen voor homo's en hun de mogelijkheid biedt (Nederlandse) kinderen te adopteren. Personen die hun partnerschap hebben laten registreren, kunnen die geregistreerde samenlevingsvorm vanaf 1 januari bij de burgelijke stand laten omzetten in een wettelijk huwelijk. Uit onderzoek van het ministerie van Justitie is gebleken dat 62 procent van de homoseksuele geregistreerden dat inderdaad gaat doen.

Cohen zei na afloop van het debat dat wat hem betreft de vreugde over het feit dat Nederland het eerste land ter wereld is waar homo's met elkaar kunnen trouwen beperkt is. ,,Voorstanders zien er reden in om een feestje te vieren, voor tegenstanders is het een zaak van grote droefenis. Ik houd van harmonie en dus neem ik aan geen feest deel. Het is duidelijk dat een wetsvoorstel de Kamer zelden zo heeft verdeeld'', aldus Cohen.

De staatssecretaris heeft gedurende het debat geen enkele concessie gedaan aan de christelijke fracties, die zich fel tegen de openstelling van het huwelijk hebben gekant. Alleen op het punt van de gewetensbezwaarde ambtenaar, die niet kan worden gedwongen een homohuwelijk te voltrekken, heeft de bewindsman `graag een gebaar' willen maken. Voor het overige leent een zo principiële kwestie zich niet voor compromissen, aldus Cohen. ,,Het is nu eenmaal zo dat homoseksuelen het gevoel hebben dat hun iets is gegeven, waardoor anderen vinden dat hun iets is afgenomen. Het is akelig dat een niet onaanzienlijk deel van het land er zo'n moeite mee heeft. Het recht van de één heeft lange tijd tegenover het onrecht van de ander gestaan'', aldus Cohen.

Een meerderheid van D66, VVD, PvdA en GroenLinks wil dat een lesbische vrouw direct het kind kan adopteren dat haar vriendin tijdens hun relatie krijgt. Cohen wil dat adoptie pas na een jaar kan plaatsvinden.