Pas verschenen

Lolle Nauta: Onbehagen in de filosofie. Essays. Van Gennep, 206 blz. ƒ39,90

Nauta ziet in de filosofie sedert de renaissance een permanente verhuizing naar nieuwe thema's en nieuwe gebieden. Een aantal daarvan heeft hij tot onderwerp van zijn essays genomen, zoals het burgerschap van vreemndelingen, individualisering, mensenrechten en democratie.

Hannie van Goinga e.a. (red.): Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, no.7. Nederlandse Boekhistorische Vereniging Leiden,

241 blz. ƒ60,– (voor leden ƒ30,–)

Zoals altijd mooi verzorgde bundel over de geschiedenis van het Nederlandse boek.

Deze maal onder andere artikelen over de romantrilogie in de twintigste eeuw, over pornografische romans en de alba amicorum van drie Friese broers in de zeventiende eeuw en over voor het vak relevante bronnen in Spaanse archieven. Aan het slot een uitvoerige lijst van nieuwe publicaties.