Op Komst

H.W. von der Dunk:

De verdwijnende hemel. Over de cultuur van Europa in de twintigste eeuw. Meulenhoff. November.

Magnum opus van de historicus Von der Dunk over de Europese cultuur van de vorige eeuw. Von der Dunk ziet de ongekende wetenschappelijke ontwikkelingen en de verregaande sociale mobiliteit als sleutels tot de twintigste eeuw. Met als gevaren relativisme en de valse belofte van een aards paradijs.

Gert Oostindie en Inge Klinkers: Knellende koninkrijksbanden.

Het Nederlandse dekolonisatiebeleid in de Caraïben 1940-2000. Amsterdam University Press. November.

Standaardwerk in drie lijvige delen over de Nederlandse dekolonisatie in de Caraïben. Hoogleraar caraïbische studies Oostindie en onderzoekster Inge Klinkers belichten de ontwikkelingen in Suriname en op de Antillen vanaf 1940. Het monumentale werk (circa 1400 blz.) wordt begeleid door een overzichtsboek voor een breder publiek, Het koninkrijk in de Caraïben.

Chris van der Heijden:

Grijs verleden. Nederland en de Tweede Wereldoorlog. Contact. Februari 2001.

Chris van der Heijden onderzoekt het veranderde beeld van de Tweede Wereldoorlog in Nederland en de verschuivingen die zich hebben voorgedaan in het denken over goed en fout.

Peter Bootsma: De Molukse acties. Treinkapingen en gijzelingen 1970-1978. Boom. November.

Peter Bootsma reconstrueert de Molukse terreuracties uit de jaren zeventig. Hij gaat uitvoerig in op de lange tijd geheim gebleven onderhandelingen met de gijzelnemers. Het boek wordt begeleid door een vierdelige NPS-documentaire op televisie.

Kees Schuyt en Ed Taverne: 1950: Welvaart in zwart-wit. Sdu. November.

Cultuurgeschiedenis van de wederopbouw. Deel vier in de reeks IJkpunten (na 1650, 1800 – nog te verschijnen – en 1900).