Lof voor `redders van monumenten'

De voorzitter van het Restauratiefonds, mr. Pieter van Vollenhoven, is blij met het monumentenbeleid van Paars. Dat zei hij gisteren tijdens een bijeenkomst ter gelegenheid van de opening van de Open Monumentendag, die komend weekeinde wordt gehouden. Volgens Van Vollenhoven zijn de twee paarse kabinetten de redders van onze monumenten, omdat ze de onderhoudsachterstand in belangrijke mate hebben ingelopen. Er is nog wel een tekort van ruim 320 miljoen gulden. Dat geld zou zo spoedig mogelijk ter beschikking moeten komen, vindt Van Vollenhoven. Het is volgens hem vooral de zekerheid van voldoende middelen die ervoor zorgt dat het `restauratievolume' omhoog gaat.

Van Vollenhoven toonde zich ook bezorgd over de toenemende druk op de beschikbare ruimte in Nederland en over de uitvoering van de nota Belvedère, die vorig jaar werd uitgebracht om de positie van het cultureel erfgoed te versterken. Hij signaleerde dat gemeenten onvoldoende zijn toegerust voor de uitvoering van het beleid. Eenderde van de gemeenten heeft nog geen duidelijk beeld van het `Belvedèregebied' in hun contreien, terwijl de helft weinig weet heeft van de aanwezige cultuurhistorische waarden in zijn gebied.

Staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur), ook aanwezig, zei dat hem er veel aan gelegen is dat de ontbrekende middelen nog in deze kabinetsperiode vrijkomen. Hij vindt ook dat de regelingen ten behoeve van monumenteigenaren simpeler moeten.