Koning leidt onderzoek TCA

Voormalig voorzitter van de Algemene Rekenkamer H. Koning gaat het onderzoek leiden naar vergunningverlening en -overdracht binnen de Amsterdamse taxibranche. Ook de rol daarbij van het bestuur van de Taxicentrale Amsterdam (TCA), de gemeente Amsterdam en het Rijk zal onderzocht worden. De commissie bestaat verder uit de hoogleraren Van der Heijden en Van Waarden.