Kok: herstel gezag op Molukken

Premier Kok heeft gisteren de regering van Indonesië opgeroepen ,,haar autoriteit te gebruiken om op Timor en de Molukken of waar dat nodig mocht zijn, geweld te voorkomen''.

Woordvoerder Paul Patty van de Vrije Molukse Jongeren noemt de woorden van Kok in de Veiligheidsraad ,,een zoethoudertje''.In een gesprek met deze krant zegt hij: ,,Kok heeft niet voor interventies gepleit. Hij neemt onze dreigementen nog steeds niet serieus.'' De eerder aangekondigde gewelddadige acties gaan volgens Patty door. Deze zullen bestaan uit aanslagen ,,met molotovcocktails en bommen''. Eerst zonder slachtoffers, maar als interventie op de Molukken uitblijft ,,worden de acties steeds harder''.

Patty zegt dat ,,in principe'' geen onschuldige slachtoffers zullen vallen, maar noemt wel als mogelijk doelwit premier Kok, minister van Aartsen (Buitenlandse Zaken) en hun families. De uiting van dergelijke dreigementen is niet strafbaar, zegt de woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Rotterdam.

Kok sprak gisteren tijdens een speciale zitting van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties over vredeshandhaving in met name Afrika. De premier had de opmerking over de Molukken op het laatste moment toegevoegd. Eerder op de dag had hij nog in een interview gezegd het geweld op Timor en de Molukken niet te zullen noemen.

De woordvoerder van Kok onderstreepte dat de toevoeging in de toespraak ,,in het geheel niets te maken heeft'' met dreigementen die de Vrije Molukse Jongeren vorige week uitten in een brief, ,,die wij overigens nooit ontvangen hebben''. De jongeren hadden gedreigd met aanslagen als Kok in de Veiligheidsraad niet zou pleiten voor ingrijpen op de Molukken, waar christenen en moslims al twee jaar felle gevechten voeren. Volgens Koks woordvoerder is de oproep aan de Indonesische regering ,,domweg onderdeel van wat Nederland de afgelopen maanden steeds heeft gedaan, namelijk overal waar dat kan aandacht vragen voor het geweld in Indonesië''.

Woordvoerder J. Wattilete van de RMS-regering in ballingschap reageert terughoudend op Koks opmerking. ,,Dat had veel eerder gemoeten. Nu wordt het gerelateerd aan de aangekondigde acties, hoe je het ook wendt of keert. Dat is jammer.'' Wattilete vindt de opmerking wel ,,een goed begin''. ,,Nederland heeft Indonesië gewezen op haar verantwoordelijkheid binnen het internationale forum, dat is al een stap verder dan alleen binnen het onderlinge contact. Maar er moeten veel meer stappen volgen richting Verenigde Naties en VN-Veiligheidsraad. De Molukse kwestie alleen noemen is aardig maar heel marginaal. ''

De dreigementen van de Vrije Molukse Jongeren vindt de RMS-regering geen goede zaak. ,,Het is zinloos om door geweld interventies te bewerkstelligen.'' Paul Patty van de Vrije Molukse Jongeren is voor Wattilete ,,geen onbekende''. ,,Hij heeft het hart op de goede plaats zitten, maar we verschillen van mening over de methoden.''

VRAAGGESPREK: pagina 3

Hoofdartikel : pagina 7