Hef sancties op tegen Oostenrijk

De diplomatieke sancties van de veertien landen van de Europese Unie tegen mede-EU-lid Oostenrijk moeten worden opgeheven. De bilaterale sancties die in februari werden ingesteld zijn ,,contraproductief''.

Dat is volgens het Spaanse dagblad El País het advies van de drie `wijzen', die op verzoek van de Europese Unie de politieke situatie in Oostenrijk hebben onderzocht. Het rapport van de drie wijzen wordt vanavond aangeboden aan de Franse president Chirac. Frankrijk is fungerend voorzitter van de EU.

De conclusie van de drie `wijzen' is, volgens de Spaanse krant, dat Oostenrijk ,,voldoet aan de algemene Europese normen'' en dat het land de mensenrechten op aanvaardbare wijze waarborgt. ,,Het respect van de Oostenrijkse regering voor de rechten van minderheden, vluchtelingen en immigranten is niet minder dan dat in andere EU-lidstaten'', citeert El País het rapport. ,,Geweld tegen minderheden heeft er minder frequent plaats dan in andere landen in de EU.'' Als de maatregelen die de veertien lidstaten hebben getroffen worden gehandhaafd, dan zal ,,het effect contraproductief'' zijn.

Aanleiding voor de bilaterale sancties van de veertien EU-landen vormde het aantreden begin dit jaar van de nieuwe Oostenrijkse regering van de christen-democratische ÖVP en de extreem-rechtse Vrijheidspartij FPÖ van de inmiddels teruggetreden Jörg Haider. De sancties komen er in de praktijk op neer dat het reguliere diplomatieke verkeer met Oostenrijk op een laag pitje is gezet.

Opname van de FPÖ in de regeringscoalitie in Wenen schoot bij regeringen van andere EU-landen in het verkeerde keerlgat. Zij beschouwen de FPÖ als racistische partij die vreemdelingenhaat aanwakkert. De FPÖ wordt door de drie `wijzen' als ,,rechts-populistische partij met radicale elementen'' gekarakteriseerd, die ,,xenofobe elementen in haar campagnes gebruikt'', aldus de Spaanse krant.

De drie `wijzen' zijn de voormalige Finse president Martti Ahtisaari, de Spaanse oud-minister van Buitenlandse Zaken Marcelino Oreja en de Duitser Jochen Frohwein, directeur van het Max Planck-instituut in Heidelberg. Het drietal werd in juli benoemd door de president van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

Oostenrijk heeft zich van meet af aan fel gekant tegen de sancties, die werden ingesteld op initiatief van Frankrijk en België en werden overgenomen door de overige EU-landen. Ook de monitoring van de politieke situatie in het land door de drie `wijzen' viel verkeerd in Wenen, maar de Oostenrijkse regering besloot onder druk van de andere EU-landen toch haar medewerking te verlenen aan het onderzoek.

DOSSIER OOSTENRIJKwww.nrc.nl