Filosofische toon bij blokkades

De blokkades van de Franse wegen door boze transporteurs zijn de vijfde dag ingegaan. Achter de schermen heerst gelatenheid want ,,aan iedere crisis komt ook weer een einde.''

Nauwelijks was Frankrijk bekomen van de verbazing over de ongewoon harde toon die premier Lionel Jospin eergisteren tegen de het land blokkerende transportsector aansloeg (,,Geen verdere onderhandelingen'') of regering en vertegenwoordigers van de twee belangrijkste werkgeversorganisaties zaten, vannacht, alweer rond de tafel. Een kwestie van tijdelijke semantiek. Want onderhandelingen mogen de gesprekken niet heten: het gaat om een ,,dialoog'' of, nog neutraler, ,,de deur (van het ministerie) staat open''. Het neemt niet weg, dat de gesprekspartners van de (communistische) transportminister Jean-Claude Gayssot melding hebben gemaakt van ,,vorderingen'', die terug te voeren zouden zijn op ,,preciseringen'' en ,,ophelderingen''. Terloops werden zij daarmee ook woordvoerder van de regering, want Gayssot zelf weigert ieder commentaar.

De vooruitgang in de virtuele onderhandelingen ten spijt, konden de transportwerkgevers vanochtend, op de vijfde dag, nog niet beloven dat de blokkades van de wegen spoedig zullen worden opgeheven. De achterban moet nog ingelicht, tegen het eind van de ochtend zou er pas duidelijkheid komen. Maar die was er bij het sluiten van deze krant nog niet .Wel waagde een van de bazen, René Petit, zich alvast aan een voorspelling: ,,Er moet een beslissing genomen worden, want aan iedere crisis komt een einde''. Zijn hoogst filosofische bespiegeling was mogelijk een poging de woede van voorzitter Ernest-Antoine Seillière van de Medef, de grootste werkgeversorganisatie te bezweren. Seillière noemde ,,deze methodes'' van de transportsector eerder ,,een ware democratie onwaardig''.

Voor de boeren is het voorspelde einde in elk geval nog niet in zicht, na het mislukken van het overleg met hun minister, Jean Glavany. De baas van hun grootste vakbond, Luc Guyau van de FNSEA, heeft opgeroepen de tractor-blokkades in 86 van de 95 departementen in het land te handhaven en hij heeft de wens te kennen gegeven direct met premier Jospin te onderhandelen. De taxi-chauffeurs zijn wel al opgehouden met hun langzaamaan-acties, nadat zij van minister van Binnenlandse zaken, Daniel Vaillant, toestemming kregen hun tarieven met 4,5 procent te verhogen.

Intussen neemt de brandstofschaarste toe. Tachtig procent van de 17.000 pompstations in het land moest vanochtend ,,nee'' verkopen. Rantsoenmaatregelen ten aanzien van particulieren waren gisteren al in tal van departementen van kracht. In Parijs functioneerden 91 van de 162 pompstations nog normaal. Maar dat kan van moment tot moment veranderen. Gisterochtend had een Shell-station in het centrum slechts diesel aan te bieden, 's middags verkocht het weer alle andere produkten. Rijen stonden er niet en de verkeersdrukte leek normaal: ondanks het rode voetgangerslicht de Rue du Louvre oversteken was nog steeds niet mogelijk.

De blokkades beginnen ook het bedrijfsleven op te breken. De vliegvelden van Nice, Nantes en Lyon kampen met kerosinegebrek en de autoverhuurbedrijven zien hun omzet drastisch dalen. Deze effecten vallen samen met een onaangename verrassing van het Insée, het nationale bureau voor statistiek, die berekend heeft dat het BNP in de eerste helft van het 0,3 procent minder is geweest dan de verwachte 1 procent toename. Waarschijnlijk moet nu ook de groeiverachting van 3,5 procent naar beneden worden bijgesteld.

Wellicht is dat slechte nieuws nog niet tot de Fransen doorgedrongen. Volgens een peiling keurt althans 88 procent van de Fransen de acties van de transportsector goed. Volgens Françoise Fleury, die vanochtend, hartje Parijs, nog gewoon een volle tank wist te veroveren, is dat enthousiasme ,,volstrekt uit de lucht gegrepen''. Iedereen in haar omgeving is tegen de transportwereld, de ,,grootste vervuiler die elke twee jaar om eigen particuliere belangen het land gijzelt''. En na deze blokkade, van de werkgevers, zo weet ze zeker, volgt er nog één: die van de truckers zelf die een deel van de buit gaan opeisen. Ze vindt, dat alle aan de blokkades deelnmende chauffeurs, aan de hand van hun nummerborden, stevige boetes opgelegd moeten krijgen. Inzet van het leger gaat haar te ver. Toch is dat wat premier Pierre Bérégovoy in juli 1992 deed: hij stuurde 13.000 manschappen.