Carlo Levi

In een brief aan Boeken (1.9.00), stelt M. Noordenbos naar aanleiding van de bespreking van het boek door Ger Groot (4 augustus) dat Carlo Levi's Cristo si è fermato a Eboli al vóór de oorlog in het Engels als Penguinboekje is verschenen. Jeugdherinneringen ondersteunen die claim. Vóór mij ligt Christ stopped at Eboli. First Penguin Books Edition, January, 1948. Erboven op dezelfde bladzij staat: Copyright, 1947, by Farrar, Straus and Company, Inc. In de inleiding staat onder andere dat het hier om een van de meest geprezen en zeker een van de best geschreven boeken van 1947 gaat. Het boek beschrijft Carlo Levi's jaar van ballingschap in het verre zuiden van Italië (1935-1936). De eerste zinnen suggereren al dat hij het boek tijdens de Tweede Wereldoorlog, in onderduik, heeft geschreven. De laatste bladzij eindigt met: Florence, December 1943 – July 1944. Het blijft een mysterie hoe de moeder van M. Noordenbos al omstreeks 1937 kon citeren uit een boek dat na de oorlog is verschenen.

Carlo Levi schreef behalve de door Ger Groot genoemde reisverslagen in de jaren 1947-'49 het fascinerende boek L'Orologio (The Watch). Hierin beschrijft hij hoe een uit het verzet voorkomende groep mensen in Florence tijdens de eerste maanden na de bevrijding met veel enthousiasme en verder vrijwel niets hun krant weer van de grond krijgen. Beschreven wordt hoe hij naar Rome wordt gestuurd om daar hoofdredacteur te worden van een weer op te starten Romeinse krant. Daar moet hij vechten tegen het taaie ongerief van de Romeinse ambtenaar. Dit type, volgens Levi juist in Rome in de meerderheid, noemt hij `Luigino', naar burgemeester Don Luigi uit Christus kwam niet verder dan Eboli. In die tijd verscheen ook bij Penguin Books de vertaling van zijn essay

Fear of Freedom.