CAO-akkoord bij ECT

Het Rotterdamse containeroverslagbedrijf ECT en vakbond FNV Bondgenoten bereikten gisteren na anderhalf jaar onderhandelen een CAO-akkoord. Grootste struikelblok was een pensioengat van 350 miljoen gulden.

ECT was na afloop tevreden, FNV Bondgenoten eigenlijk helemaal niet. Maar gedwongen door een op stapel staande reorganisatie, die ECT uit de rode cijfers moet halen, kozen de FNV-leden eieren voor hun geld. ECT kan nu slechts eenheid gebruiken. ,,Het hart zegt: acties. Het verstand zegt: niets doen'', aldus A. Scholten, bestuurder van FNV Bondgenoten.

Toch zijn de werknemers boos, bleek ook gisteren na afloop van een ledenvergadering. Hoewel een meerderheid van de teleurgestelde werknemers aangaf het niet eens te zijn met het laatste CAO-bod, werd het vereiste aantal van driekwart van de stemmen voor acties, niet behaald.

Volgens de CAO, die volgende week wordt ondertekend, kunnen ECT'ers die op zestigjarige leeftijd uittreden, 70 procent van hun brutoloon behouden. Daarnaast krijgen zij een loonsverhoging van 1,15 procent. Werknemers hoopten echter op 80 procent.

Nu het pensioen geregeld is, kan ECT elk jaar structureel ruim 3,5 miljoen gulden storten in het `pensioenpotje'. Doordat het pensioenakkoord in de havens uit 1996 onvoldoende dekking bood, is een gat ontstaan van in totaal 350 miljoen gulden. Werknemers die volgens de regeling uit 1996 vervroegd uit zouden treden, kregen niet de gelegenheid te komen tot een volledige pensioenopbouw. Tot ver in de eenentwintigste eeuw zal ECT nu extra geld moeten afstaan aan de pensioenen.

Directeur personeel van ECT, H. de Ruiter, reageert opgelucht. In ruil voor de pensioenmiljoenen heeft ECT bedongen dat het zogenoemde koffiemopperen, allemaal tegelijk koffie drinken in de kantine, en de gezamenlijke schaft worden afgeschaft.