Bestuur van MSM wil af van directeur

. Directeur M. El-Namaki van de Maastricht School of Management (MSM) in Maastricht moet opstappen. Het MSM-bestuur vraagt bij de kantonrechter ontslag aan.

Vooruitlopend daarop zijn de bevoegdheden van El-Namaki beperkt. Vice-voorzitter A. Bindenga van het MSM-bestuur is uit onvrede met de gang van zaken opgestapt.

Een meerderheid van het MSM-bestuur heeft al anderhalf jaar een conflict met de directeur. Het conflict draait om de zeggenschap over het internationaal instituut voor managementonderwijs.

De affaire bereikte vorige maand een hoogtepunt toen bleek dat El-Namaki, buiten medeweten van het bestuur, een meerderheid van de aandelen van dochtervennootschap MSM Far East in Singapore had verworven. Deze week blokkeerde het bestuur de geldstromen naar de vennootschap. Er mag nog slechts geld naar MSM Far East met toestemming van het bestuur. De bevoegdheden van El-Namaki op het gebied van financiën en personeel zijn ingeperkt.

Tegelijk besloot het bestuur om de kantonrechter in Maastricht te vragen de arbeidsrelatie met de directeur te verbreken. ,,Er is sprake van een ernstig verstoorde relatie tussen het bestuur en de directeur. Daardoor is een onwerkbare situatie ontstaan'', zegt advocaat J. Coenegracht namens het bestuur. De ondernemingsraad is geïnformeerd over het besluit. Volgens de advocaat is El-Namaki altijd solistisch opgetreden. Coenegracht: ,,Het bestuur heeft hem lang vertrouwd. Maar na de berichten over zijn aandelen in Singapore is dat vertrouwen weg.'' De aandelenkwestie staat overigens niet op zichzelf. Zo blijkt El-Namaki afgelopen jaar namens MSM een krediet van een half miljoen gulden te hebben opgenomen, zonder goedkeuring van het bestuur. ,,Dat is een van de vele voorbeelden van zijn eigenmachtig optreden'', aldus Coenegracht.

El-Namaki wilde vanmorgen niet reageren. Ook opgestapt bestuurder Bindenga, die El-Namaki tot nu toe steunde, weigert commentaar: ,,Daar heb ik geen tijd voor.'' Om de continuïteit te garanderen heeft het bestuur besloten oud-voorzitter B. Veltman tijdelijk te benoemen tot bestuurslid. Hij wordt belast met een ,,diepgaand onderzoek'' naar de `kwestie Singapore'. ,,Zonodig zal een extern accountant worden ingeschakeld'', aldus advocaat Coenegracht.

Het bestuur van de Universiteit Maastricht (UM) heeft vanwege het conflict bij MSM de lopende bespreking over een fusie met de managementopleiding stopgezet. UM-rector A. Nieuwenhuijzen Kruseman, vanmorgen niet voor commentaar bereikbaar, zei in het universiteitblad Observant over de kwestie: ,,Er hangt een geur van corruptie rond de MSM, een sfeer dat de zaken er niet kosjer zijn.''

    • Joep Dohmen