`Als het moet, verklaren we Nederland de oorlog'

Koks rede voor de VN is in Molukse kring met teleurstelling ontvangen. Na de demonstratie van vanmiddag volgen acties en - wellicht - ook slachtoffers, zegt Paul Patty.

Vorige week kondigde Paul Patty (34) namens de Vrije Molukse Jongeren gewelddadige acties aan, als premier Kok zou nalaten bij de VN-Veiligheidsraad te pleiten voor interventies op de Molukken. Aanvankelijk deed hij dat anoniem in deze krant, later trad hij in de openbaarheid. Gisteren was in New York de bewuste zitting van de raad. Kok betreurde de slachtoffers van de strijd op Timor en op de Molukken in zijn speech. In een telefonisch interview reageert Patty, in het dagelijks leven ambtenaar bij de provincie Overijssel en ook lid van de bewakingsdienst van de RMS.Om twaalf uur vannacht liep jullie ultimatum af. Premier Kok heeft de Molukse kwestie genoemd. En nu?

,,Dit is een zoethoudertje voor ons, Kok heeft niet voor interventies gepleit. Hij neemt onze dreigementen nog steeds niet serieus, dus de acties gaan gewoon door.''

Jullie hebben heel hoog ingezet. Hebben jullie je daarmee niet in een moeilijke positie gemanoeuvreerd?

,,U begrijpt het niet, de acties staan allemaal al vast! Alles is geregeld en afgesproken. De eerste paar acties, daar doe ik zelf niet aan mee, vandaar dat ik vrij kan spreken. Als ze mij zouden oppakken, maakt dat voor de voorgang niks uit.

,,Tot het einde van het jaar zijn er zo'n 35 acties gepland, door heel Nederland. Vandaag houden we in Eindhoven de laatste vreedzame demonstratie. Daarna beginnen we met molotovcocktails en bommen, zonder dat er slachtoffers vallen. Komen er geen interventies op de Molukken, dan worden de acties steeds harder. Het eindigt met slachtoffers.''

Zijn jullie van het geweld af te brengen?

,,Nee, niet door de RMS-regering, niet door de Molukse ordedienst. De eerste acties komen er sowieso. Maar voordat er slachtoffers vallen, willen we graag live op tv met Kok praten. We geven hem een deadline. Als hij ons in de uitzending de toezegging doet dat hij hard zal pleiten voor VN-interventies, stoppen we in de tussentijd met de acties. Nederland moet ervoor zorgen dat de interventies er komen. Zo niet, dan verharden we de strijd.''

Is Nederland wel in staat om interventies te bewerkstelligen?

,,Natuurlijk! Dat hebben ze in Oost-Timor ook voor elkaar gekregen. Maar pas nadat er een Nederlandse journalist was vermoord. Moet ik dan eerst naar Ambon bellen om te zorgen dat journalist [redactie heeft naam om redenen van persoonlijke veiligheid achterwege gelaten] wordt vermoord, een Nederlandse journalist? Dat is geen grap, die actie is gepland, op Ambon wachten ze alleen nog op een telefoontje. Onze RMS-regering heeft niks te zeggen bij de VN, de Nederlandse regering wel.''

Het is nu vrij rustig op de Molukken. Is geweld nog gerechtvaardigd?

,,Ja. De Jihadstrijders en het leger zijn de strijd aan het voorbereiden, dat weet iedereen. Het is een tijdje rustig, dan barst de bom weer. Als we tot geweld komen, zijn Kok, Van Aartsen en Wahid (president van Indonesië, red.) daar mede schuldig aan.''

De RMS-regering en de Molukse ordedienst willen jullie op andere gedachten brengen.

,,Ik ben op het matje geroepen door de ordedienst, waar ik zelf trouwens lid van ben. Morgen gaan we naar Tutuhatunewa (de president van de regering in ballinschap). Hij wil dat we ophouden met wat we doen. Ik voel me nog steeds een kind van Tutuhatunewa en van de RMS, maar in een gezin van tien kinderen luisteren ze niet alle tien. Sommigen zijn koppig.''

,,We hebben het gevoel dat we voor de gek gehouden worden door een deel van de RMS-regering. Ze hebben ons dingen beloofd waar we niets meer van horen.''

Molukse voormannen zoals Wim Manuhutu van het Moluks Historisch Museum zeggen niets te merken van gewelddadige plannen bij de Molukse jongeren.

,,Wij gaan niet zomaar met de RMS-regering of met Wim Manuhutu praten. De Vrije Molukse Jongeren hebben een zwijgplicht wat betreft de acties. Die geldt ook binnen de Molukse gemeenschap. Voordat we naar buiten zijn getreden, spraken we niet over onze plannen, zelfs niet met onze ouders. Toch zijn we met een grote groep, meer dan duizend.''

Waarom treden jullie dan nu naar buiten?

,,We willen Nederland waarschuwen. In de jaren zeventig werd iedereen overvallen door de treinkapingen, nu zullen mensen er minder van schrikken.''

Door jullie acties kunnen er onschuldige slachtoffers vallen.

,,Wie zegt dat? Er vallen in principe geen onschuldige slachtoffers. Het zijn gerichte acties, tegen mensen die schuld hebben aan wat er nu gebeurt. Je moet alleen niet bij zo iemand in de buurt lopen. Kok en Van Aartsen moeten niet alleen aan zichzelf denken, maar ook aan hun familie. En als het móet verklaren we heel Nederland de oorlog.''