Wachtlijsten

Een van de grootste en voor ouderen bijzonder hinderlijke wachtlijsten is die voor staaroperaties. Onlangs trof ik een als regel drukke oogarts rustig koffiedrinkend aan. Desgevraagd verklaarde hij zijn ontspannen werkhouding door het feit dat hij zes weken geen staaroperaties kon verrichten aangezien het budget voor de vervangende plastic lensjes op was. Zij bleken 160 gulden te kosten, een prijs waarvoor men bij de opticien nog geen fatsoenlijk brillenglas kan krijgen. Patiënten mogen uiteraard de lensjes niet zelf betalen en dus groeit de wachtlijst met zes weken.

Het is duidelijk dat tegen deze vorm van idioterie geen enkel computergestuurd wachtlijstverkortingssysteem is opgewassen.