Tropenarts blijft nodig 2

Minister Herfkens beweert dat de inzet van langdurige technische assistentie niet effectief en uit de tijd is. Echter, technische assistentie wordt vrijwel altijd binnen het kader van projecthulp uitgevoerd. Het is waar dat veel projecten niet de beoogde resultaten opleveren, maar hoe komt dat? In veel gevallen mankeert er schokkend veel aan het proces van projectidentificatie en uitvoering. Vrijwel nooit wordt serieus gekeken naar de echte beweegredenen van de ontvangende partij om een project te willen of toe te laten. Noch naar de noodzakelijke randvoorwaarden. De donor heeft het geld en weet het dus altijd beter, en de ontvangende partij heeft zo zijn eigen agenda. Auto's, vergoedingen en prestige wegen soms zwaarder dan een ontwikkelingsdoel.

Ontwikkelingssamenwerking hoort samenwerking te zijn en dat is het lang niet altijd. Maar ermee stoppen, ontneemt ons de mogelijkheid tot verbetering. Veel arme landen hebben vooral opbouw van managementcapaciteiten nodig, onder meer om zelf hun noden te definiëren en te vertalen in effectieve ontwikkelingsstrategieën. Hier kunnen Nederlandse ontwikkelingsdeskundigen veel aan bijdragen. Het ministerie heeft terzake een verantwoordelijkheid die het niet moet willen ontlopen.