`Shin-Beth martelt met nieuwe methoden'

Ondanks aanzienlijke vermindering van het aantal klachten blijft de Israelische binnenlandse veiligheidsdienst, Shin-Beth, Palestijnse verdachten martelen. Volgens de Israelische commissie tegen martelen bewandelt de Shin-Beth nieuwe wegen om zich te onttrekken aan een uitspraak van het Hooggerechtshof van vorig jaar om het martelen te staken. De Shin-Beth maakt nu gebruik van methodes die niet uitdrukkelijk werden verboden zoals het onthouden van slaap, slaan, psychologische druk en het bemoeilijken van toegang van advocaten. Volgens deze Israelische commissie kwamen er dit jaar elf klachten over mishandeling bij haar binnen terwijl dit aantal vorig jaar nog zestig bedroeg. Om haar imago te verbeteren heeft de Shin-Beth besloten een woordvoerder aan te stellen.