SER wil meer variatie in huur

Als een verhuurder een woning aantrekkelijker maakt, mag van de Sociaal-Economische Raad (SER) de huur meer stijgen dan nu is toegestaan. Staatssecretaris Remkes (Volkshuisvesting) moet meer ruimte bieden de hoogte van de huur te variëren, afhankelijk van de kwaliteit en de lokale omstandigheden. De SER schrijft dit in een ontwerp-advies dat de raad morgen bespreekt. Daarin reageert de raad op de Nota Wonen van Remkes, die wil dat de huurstijging vanaf 2001 gemiddeld gelijke tred houdt met de inflatie. De Tweede Kamer wil dat ook.