`Relatie met politieke top was goed'

De afgetreden voorzitter van de PvdA, Marijke van Hees, heeft niet het gevoel dat zij door de partijtop in Den Haag politiek uit de weg is geruimd wegens een te kritische houding.

,,Er was de laatste tijd juist sprake van groeiend vertrouwen tussen mij en Kok en Melkert'', verklaarde zij gisteravond in het tv-programma Nova, de enige gelegenheid waarbij Van Hees haar stilzwijgen over de zaak doorbrak.

Van Hees gaf aan `verrast' te zijn door de snelheid waarmee de stemming binnen het dagelijks bestuur in haar nadeel was omgeslagen, zodat zij zich maandag gedwongen zag haar functie neer te leggen. Aanleiding was een onderzoek van organisatiedeskundige Andersson over de persoonlijke- en werkverhoudingen binnen het dagelijks bestuur, waaruit bleek dat er met Van Hees aan het hoofd niet meer goed te werken viel. Andersson, die geen schriftelijk verslag heeft uitgebracht maar zijn bevindingen in een half uur mondeling heeft meegedeeld, heeft over zijn onderzoek twee weken gedaan, aldus Van Hees.

De bevindingen van Andersson, volgens Van Hees vooral dat zij `niet inspirerend' zou zijn opgetreden, worden door haar niet bestreden. ,,Het was helder dat er onder mijn leiding geen doorbraak meer te forceren viel.'' Van Hees zei te hebben voorgesteld binnen het dagelijks bestuur nog over de situatie te debatteren. ,,Maar daartoe bestond geen bereidheid'', zodat zij direct haar voorzitterstaken heeft neergelegd. Wel stelt ze zich voor actief te blijven binnen het dagelijks bestuur, omdat ze daartoe van het partijcongres een mandaat heeft gekregen.

Geruchten en onderhandse beschuldigingen van financiële malversaties bestempelde Van Hees als `onzin', `schandalig' en `bezopen'. Een artikel in het weekblad Vrij Nederland, waarin van zulke beschuldigingen melding gemaakt wordt, noemde Van Hees een voorbeeld van `riooljournalistiek'. ,,Mijn integriteit staat niet ter discussie. Ik kan mij daar niets bij voorstellen.'' Eerder waren deze beschuldigingen al door fractieleider Melkert van de hand gewezen.